TEGO LATA UCIESZYSZ SIĘ TEATREM ULICZNYM

Przedstawienie Cyrkowe Kolory imponuje  żywiołowością wykonania. Zawiera elementy nowego cyrku posługującego się tańcem, muzyką, pantomimą, a nawet sportem. W pełnym magii, cyrkowych sztuczek, ekwilibrystycznych popisów, a także akrobatyki i gimnastyki artystycznej oraz tańców na szczudłach artyści  lwowscy tworzą atmosferę teatralnej  fiesty i umiejętnie proponują udział we wspólnej zabawie. Komediowe sceny pozwalające na dobrą zabawę i interakcję z publicznością dopełniają widowiskowy charakter przedstawienia. Spektakl bez słów , 60 minut.


POLSKO-UKRAIŃSKI PROJEKT KULTURALNY "UCIESZ SIĘ TEATREM ULICZNYM"